Sayın meslektașım,

Vakfımız kurulduğundan beri hekimlerimizin yanında yer almıștır. Son yıllarda kanser konusunda eğitime daha fazla ağırlık vermeyi amaçlamıștır. Bu amaçla genç hekimlerimizin eğitimleri için karșılıksız burslar vermektedir.

Vakfımız, vermiș olduğu karșılıksız burs ve desteklerle bu gün profesör ve doçent düzeyinde ulașmıș hekim arkadașlarımızla gurur duymaktadır. Halen dokuz uzman hekimimiz desteklerimizle yurt dıșında kanser konusunda eğitimlerine devam etmektedir.

Her yıl kanserle ilgili bir kitap Türkçeye kazandırılarak onkoloji alanında uzman hekimlerimize hediye edilmektedir. Kanser konusunda yapılan çalıșmalara genç hekimlerimizi teșvik etmek amacıyla her iki yılda bir olmak üzere Ulusal Kanser Kongrelerinde üç dalda ödül vermektedir.

Periyodik 'Kanser Gündemi' isimli bilimsel yayınları ile hekimlerimize güncel bilgileri ulaștırmaya devam etmektedir. Ülkemizdeki kanser alanındaki çalıșmalarını teșvik etmek amacıyla her yıl Bilim ve Teșvik ödülü vermektedir. Düzenli olarak kanser konularının ele alındığı, güncel bilgilerin aktarıldığı hekimlere yönelik eğitim toplantıları düzenlenmektedir.

Bu yıldan itibaren Sayın Prof Dr Ahmet Öber tarafından 1998 tarihinde bașlatılan ve geleneksel toplantı özelliği kazanmıș olan 'Meme Kanseri Sürekli Eğitim Toplantıları'nı Türkiye Kanserle Savaș Vakfı Eğitim Toplantıları içerisinde sizlerle sunuyoruz.

Her zaman olduğu gibi yine Ahmet Öber hocamızın sunacağı bu toplantılara katılımınız ve katkılarınızla vereceğiniz destek için teșekkür ederiz.

Türkiye Kanserle Savaș Vakfı Yönetim Kurulu Bașkanı

 Prof. Dr. Metin Ertem