İletişim

Site web adresi: www.memetoplantilari.org

E Mail: memetoplantilari@memetoplantilari.org

Toplantı Koordinatörü: Ahmet Öber 0533 5822624 —  ahmetober@gmail.com

Toplantı Sekreteri: Zeynep Civelek Çaynak  — zcivelekcaynak@yahoo.com

  İrtibat: Oasis Turizm İşletmeciliği Ltd. Şti

   Burcu OBAKAN T:0212 2924714/125

             Berna ARGUN HABİB T:0212 292 4714/118

Oasis Footer